Henkilökunnan esittely

Sivukadun avopalvelu Oy:n henkilöstö

Henkilöstön kokemuksen ja koulutuksen on todettu olevan yksi merkittävimmistä sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Sivukadun avopalvelu Oy:ssa panostamme riittävän koulutuspohjan lisäksi ennen kaikkea henkilöstön erilaiseen työkokemukseen ja toisiamme täydentävään erityisosaamiseen. Henkilöstövaihtuvuutemme on huomattavan pieni ja sitoutumisemme työhön näkyy työn tuloksissa.

Asiakkastyön laadun kannalta hyväksi todettu työskentelymalli on työparityöskentely. Vaikka lasta, perhettä tai nuorta tavattaisiinkin pääsääntöisesti yksin, mahdollistaa työparityöskentely työn sisällön paremman arvioinnin ja suunnittelun. Asiakkaalle tämä tarkoittaa katkeamatonta työskentelyä myös työntekijöiden loma-aikoina ja yllätävien muutosten varalle. Parityöskentelyssä pystymme huomioimaan paremmin asiakasta, myös asiakkaiden tarpeista lähtevän työntekijöiden erityisosaamisen.

Tutustu henkilökuntaamme paremmin alla olevien esittelyiden kautta. Voit hakea tarpeisiisi soveltuvaa ammattilaista myös palvelut sivujen kautta. Henkilöstön mahdollisuudesta ottaa uusia asiakkaita vastaan voit kysyä suoraan palvelualueiden esimiehiltä tai työntekijöiltä itseltään.

“Uskallan jakaa vastuuta omasta lapsesta muille ammattilaisille.”

“Olemme löytäneet kotirauhan ja turvallisuuden.”

“Äitinä koen, että oma taakka on helpottunut kun on toinen ‘aikuinen’ jakamassa arkea ja antaa aikaa lapselleni”

Lapsen arjen järjestelyjä selkeytetty ja rutiineja turvaamaan kotona oloa.”

 

 

 

Asiakaspalautetta äideiltä

Hallinto

Jyrki Jalassuo

Toimitusjohtaja, Työnohjaaja
040 5642 859
Etelä-Suomi
Asiakas- ja palveluohjaus, kuntayhteistyö, palvelusopimukset, hallinto, laskutus, henkilöstöhallinto, työnohjaus, työyhteisösovittelu

Kanta-Häme

Mika Harinen

Perhetyöntekijä, psykia
050 4660750
Kanta-Häme

Saija Jalassuo

Perhetyöntekijä, Lasten sairaanhoitaja
050 3753 837
Kanta-Häme

Mari Lahtinen

Perhetyöntekijä, Työnohjaaja
050 3293 790
Kanta-Häme

Margita Barkas-Heikkilä

Perhetyöntekijä
050 3624 384
Kanta-Häme

Jani Rantanen

Perhetyöntekijä
0503430890
Kanta-Häme, Uusimaa

Jarmo Vesterinen

Perhetyöntekijä, yhteisöpedagogi
050 3172 657
Kanta-Häme, Uusimaa

Uusimaa

Sanna Kortelainen

Perhetyöntekijä, sosionomi
050 - 3112379
Keski-Uusimaa

Joonas Haapakoski

Perhetyöntekijä, ammatillinen tukihenkilö
0503295339
Keski-Uusimaa, Päijät-Häme

Timo Kortelainen

Perhetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja
040 5372 818
Kanta-Häme, Uusimaa
asiakasohjaus, esimietyö

Petri Heikkilä

Perhetyöntekijä, Työnohjaaja
050 329 2705
Uusimaa

Miia Päivikkö

Perhetyöntekijä, lähihoitaja
050 9113 903
Keski-Uusimaa

Palveluasunnot

Sami Rantanen

Ohjaaja, ammatillinen tukihenkilö
050 3235 233
Palveluasunnot, Kanta-Häme

Tinja Savela

Ohjaaja, ammatillinen tukihenkilö
050 535 5911
Kanta-Häme
Nuorten Palveluasunnot, jälkihuolto, ammatillinen tukihenkilötyö