Perhetyöntekijä, sosionomi
050 4660 750
Keski-Uusimaa

Koulutus:

  • Sosionomi (AMK, aikuissosiaalityö)
  • DDP-menetelmän peruskurssi (vuorovaikutteinen kehityspsykotrapeuttinen hoitomalli)
  • Kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten ja nuorten hoito ja kasvatus – toimintamallit ja hoitokäytännöt lastensuojelulaitoksissa (10op)
  • Avekki ja Mapa

Työkokemus:

Olen työskennellyt lastensuojelun parissa lähes 10 vuotta ja työkokemukseni koostuu työskentelystä lastensuojelun laitosmaailmassa. Olen työskennellyt pääasiallisesti pitkäaikaispuolella kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden ja psyykkisesti voimakkaasti oirehtivien lasten ja nuorten kanssa. Myös erilaiset neuropsykologiset haasteet ja niissä tukeminen ovat tulleet tutuiksi. Pitkäaikaispuolen lisäksi minulla on kokemusta myös lyhytkestoisesta arvointityöstä. Perhetyö on kuulunut olennaisena osana työskentelyyn laitosmaailmassa, joten perhetyön kokemusta on karttunut koko työurani ajalta.

Vahvuudet:

Työkokemukseni ja koulutukseni ovat antaneet minulle hyvät valmiudet kohdata vakavastikin oirehtivia lapsia ja nuoria serkä tunnistaa ja auttaa neuropsykologisten haasteiden kanssa. Vahvuuksiani asiakastyössä ovat rauhallisuus ja määrätietoisuus. Työotteeni on aina asiakasta kunnoittavaa ja osallistavaa.

Jenni Hakuli