Perheterapeutti
040 5788 161
Kanta-Häme, Uusimaa
Perheterapiapalvelut

Koulutus

 • Erityistason Perheterapeutti ( Lapset ja Nuoret)
 • Mielenterveyshoitaja
 • Perhetyön ja perheterapian täydennyskoulutukset
 • Nuorisopsykiatrian täydennyskoulutukset

Työkokemus

 • Työkokemusta nuorisopsykiatriasta ja lastensuojelusta  yli 40 vuotta. Perheterapeuttina vuodesta 2004. Juha-Pekka on työskennellyt työuransa aikana lasten- ja nuorisopsykiatrisilla osastoilla ja polikliinisessa avotyössä sekä lastensuojelun sijaishuollon yksikössä ja avohuollossa.
 • Vuonna 2000 oli perustamassa Hyvinkään nuorisopsykiatrian poliklinikkaa ja kehittämässä kotiin vietävien nuorisopsykiatristen avopalveluiden uutta hoitomallia.
 • Ollut mukana käynnistämässä ja kehittämässä sekä sijaishuollon että lastensuojelun avohuollon toimintaamme vuodesta 2003 alkaen.
 • Vahvasti perheterapeuttinen viitekehys tukee lastensuojelun avohuollon työskentelyä. Vastaanotto Nurmijärvellä ja Hämeenlinnassa. Myös kotiin vietävää työskentelyä.
 • Ohjaa, tukee ja on työryhmämme konsultoitavissa myös muissa asiakkuuksissa

Vahvuudet

 • Perheterapia, pariterapia, perheterapeuttinen työskentely
 • kokonaisvaltainen näkemys ja kokemusvalmius arvioida perheen, lasten ja nuorten palveluiden tarvetta ja tukea vanhemmuutta haastavissa elämänvaiheissa
 • Vanhemmuus- ja parisuhdetyöskentely
 • Laaja kokemus lastenpsykiatriasta ja nuorisopsykiatrasta lastensuojelun ohella

Juha-Pekka Heikkilä