Perhetyöntekijä, Työnohjaaja
050 3293 790
Kanta-Häme

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (YAMK)
 • Työnohjaaja
 • Lastensuojelun edunvalvoja riita- ja rikosasioissa
 • Kognitiivinen lyhytterapeutti
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • Voimavarakeskeisen perhetyön lisäkoulutus (30 op)
 • Perhevalmentaja
 • Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointikoulutus
 • Lastensuojelun työkokemusta  18 vuotta. Työskentelyä lastensuojelun vastaanotto yksikössä sekä erityisyksikössä
 • Perhetyössä ohjaajajana 5- vuotta
 • Perhekuntoutustyötä laitoksessa ja avohuollossa
 • Intensiivi ryhmiä voimaannutamiseksi vanhemmuuteen
 • Esimiestyötä lastensuojelun erityisyksikössä ja perhetyössä

Työkokemus

Lastensuojelutyön kokemusta 2000- vuodesta alkaen. Työskennellyt lastensuojelun arviointi ja erityisyksikössä, vankilan perhe-osastolla  sekä perhekuntoutuksessa. Lastensuojelun avohuollon intensiiviperhetyössä vuodesta 2013. Työskentely sisältänyt ohjaajan työtä sekä esimiestyötä, esimiestyöstä kokemusta 7- vuotta. Neuropsykiatrisen valmentajan tehtäviä sekä perhevalmentajan tehtäviä työnsisällä ja erillisillä toimeksiannoilla  vuodesta 2010 alkaen . Työnohjaajana ja lastensuojelun edunvalvojan tehtävissä 2017 alkaen.

Vahvuudet/ työnkuva:

Erityisosaamista voimavarakeskeisesessä vuorovaikutustyössä suoraan asikakaiden kun asiakkaan verkostojen kanssa. Vahvaa kartoittavaa organisoivaa sekä reagoivaa työskentelyotetta työssä noudattava työskentelytapa. Laaja tuntemus lastensuojelusta avo- ja sijaishuollon verkostotyöstä.  Kokemusta ja osaamista neurologisten piirteiden omaavien nuorten ja perheiden parissa kuntouttavalla työotteella.  Asiakasta kunnioittava ja kuunteleva, asiakkaan tarpeet kohtaamisissa huomioiva.