Perhetyöntekijä, Työnohjaaja
050 329 2705
Uusimaa

Koulutus

Työkokemus

Petrin yli 20 vuoden työkokemus lastenpsykiatriasta koostuu pääasiallisesti osastotyöstä erityyppisillisä lastenpsykiatrian osastoilla ja polikliinisestä työskentelystä. Lastenpsykiatriassa Petri on vastannut erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen ja perhetyön haasteisiin. Petrin kokemusta täydentää lyhyemmät työskentelyjaksot aikuis- ja nuorisopsykiatrian puolella sekä varhaiskasvatuksessa.

Työkokemus ja koulutus on antanut Petrille hyvät valmiudet kohdata erityises  käytös- ja uhmakkuushäiriöisiä sekä väkivaltaisesti oireilevia lapsia ja nuoria.  Masennus- ja ahdistusoireisten nuorten sekä neuropsykiatrista kuntousta tarvitsevien lasten ja -nuorten ja heidän vanhempiensa ohjauksen ja perhetyön voidaan sanoa olevan Petrin vahvinta osaamisaluetta. Petri pystyy tarjoamaan keinoja nopeaan muutokseen ja parempaan arjen toimivuuteen.  Petrin osaamisesta on laaja-alaista ja konkreettista hyötyä myös kasvatustyön ammattilaisille.

Työnohjauksissa ja konsultoinissa Petrin osaamisesta parhaan hyödyn saa erityitsesti pienluokkien ja varhaiskasvatuksen opettajat sekä lastensuojelun ja psykiatrisen sairaanhoidon ammattilaiset. Petrillä on kokemusta myös esimiestyöstä.