Perhetyöntekijä, sosionomi YAMK
050 329 5339
Keski-Uusimaa, Kanta-Häme

Koulutus 

  • Sosionomi (AMK), lastensuojelu ja perhetyö 
  • Sosionomi (YAMK), kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen 
  • Sosiaalityön perusopinnot 
  • Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointikoulutus 
  • Avekki ja Mapa 

Työkokemus 

Lastensuojelun monipuolista työkokemusta painottuen laitosmaailmaan. Sosiaalipäivystäjänä 5 vuotta, kahdessa eri lastensuojeluyksikössä olen tehnyt sekä pitkäaikaispuolella että vastaanotossa ohjaajan töitä. Perhetyön kokemusta koko työuran ajalta. Viimeisimmäksi olen työskennellyt lapsiperheiden sosiaalityössä. Työotteeni on asiakasta kunnioittava ja osallistava. 

Riikka Koponen