Perhetyöntekijä, Lasten sairaanhoitaja
050 3753 837
Kanta-Häme

Koulutus:

  • Työnohjaajaopiskelija, valmistuminen 12/2020
  • Sairaanhoitaja, lasten sairaanhoito
  • Neuropsykiatrinen valmentaja
  • Psykiatrian ja psykologian opinnot/ Tampereen avoin yliopisto
  • Perhetyön lisäkoulutus/ Hyria
  • Lääkehoidon täydennyskoulutus/ Hyria
  • Sote- kirjaamisvalmentaja

Työkokemus

Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian työkokemus vuodesta 1998. Työskennellyt aikuispsykiatrian osastoilla ja nuorisopsykiatrian erityisyksiköissä mm. syömishäiriö- ja vastaanotto-osastoilla vastaavan sairaanhoitajan ja lääkehoidon tehtävissä. Nuorisokodissa ja avohuollon perhetyössä sairaanhoitajan, lääkevastaavan , ohjaajan ja perhetyöntekijän tehtävissä.

Vahvuudet/ työnkuva:

Erityisosaamista psyyykkisten haasteiden ja neurologisten piirteiden omaavien nuorten ja perheiden parissa työskentely . Kokonaistilanteiden kartoitus ja niiden kautta eteneminen kunkin asiakkaan kanssa yksilöllisesti. Neurologisten piirteiden tunnistaminen ja kuntouttava työote. Verkoston rakentaminen asiakkaan ympärille ja koulutuksen tai työn löytyminen. Asiakasta kunnioittava ja asiakkaan tarpeet huomioiva voimavarakeskeinen ajattelu osana työskentelyä.