Kepakoti Oy on Pornaissa sijaitseva yksityinen ympärivuorokautisia laadukkaita asumispalveluita kehitysvammaisille ihmisille tarjoava yritys. Palvelukodin toiminta käynnistettiin maaliskuussa 2013 ja toiminta on perustamisesta lähtien ollut työntäyteistä ja asukaspaikat täynnä. Kepakodin vauhdikasta arkea on päästy seuraamaan Kepakodin facebook sivujen kautta. Yritys on saannut paljon kiitosta asukkaidensa ja kodin arjesta ennakkoluulottomasti, avoimesti ja arvostavasti kertovasta tiedottamisestaan.

Kepakodin toiminnan keskiössä on asukkaiden lisäksi kodin henkilökunta. Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Henkilökunta halutaan osallistaa kokonaisuudessaan mukaan kehittämään asiakaslähtöistä toimintaa ja rakentamaan yhä parempaa arkea asukkaille.

Kepakodin henkilökunnalle merkittäviä muutoksia viimeaikoina on ollut sisäinen työnkierto ja toiminnan laajentuminen lähitulevaisuudessa uuden yksikön myötä. Kepakodin toiminnanjohtajan Jussi Virtasen aloitteesta Kepakoti päätti kartoittaa työyhteisönsä nykytilaa ja luoda uutta toimintasuunnitelmaa Muutoksen neljä huonetta®- organisaatiobarometri työpajan avulla. Jussi oli menetelmään tutustunut jo aikaisemmin Sivukadun avopalvelu Oy:n järjestämässä tutustumistyöpajassa.

Muutoksen neljä huonetta® valikoitui perinteisen työilmapiirikartoituksen sijaan osittain myös siitä syystä, että konkreettiseen toiminnan kehittämiseen päästään käsiksi jo työpajapäivän aikana. Henkilöstö on vahvasti mukana ja osallisena kehittämisessä alusta lähtien. Työpaja antaa myös uudenlaisia valmiuksia henkilöstön arkeen käsitellä erilaisia muutos- ja kriisitilanteita niin omassa elämässään kuin työssäänkin ja lisäsi johdon valmiutta johtaa muutosvaihetta. Valmennuksessa saadut työkalut voidaan siirtää suoraan osaksi yrityksen arkea,

Työpajapäivä onnistui hienosti ja työskentely sujui avoimessa ilmapiirissä. Työyhteisö tunnisti keskeiset kehittämisalueet ja reflektoi niin omaa kuin yhteistä toimintaansa työpajassa luodun yhteisen kielen avulla tehokkaasti.Myös työyhteisön vahvuudet saatiin tehokkaasti esille.

Uusi kartoitus sovittiin toteutettavaksi syksyllä. Näin päästään kiinni tehokkaasti kiinni toiminnan keskeisiin ja muuttuviin kehittämistarpeisiin.

”Ilmapiiri työpajan jälkeen oli innostut ja vapautunut, nyt pääsemme tehokkaasti keskustelemaan juuri oikeista asioista. Tämä on välillä muutosten keskellä haasteellista.” – Jussi Virtanen

Share This