Lastensuojelun keskusliitto järjestää vuoden 2018 Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 25.-26.9.2018 Turussa. Olen mukana  keskiviikkona järjestettävässä paneelikeskustelussa keskustelemassa lastensuojelun laadusta ja kumppanuudesta sekä hankintamenettely uudistusten tarjoamista mahdollisuuksista näkökulmanani erityisesti lastensuojelun avohuolto. Edustan keskustelussa lastensuojelun yksityisten avohuollon tuottajien yhdistystä Sulat Ry:ta sen puheenjohtajana. Teemaan virittäytyessä olisi mukava kuulla muiden kehittämishaluisten toimijoiden kokemuksia aiheesta.

Paneelikeskustelun sisältö ja osallistujat:
Tasa-arvoinen lastensuojelu laadukkaasti ja vaikuttavasti

Meneillään olevat uudistukset mahdollistavat hankintamenettelyn uudistamisen, laatu -ja innovaatioloikan sekä kumppanuuden. Puheenvuoroissa ja paneelissa keskustellaan ratkaisuista lastensuojelun laadunarviointiin, kehittämiseen ja hankintamenettelyn uudistamiseen.

Lastensuojelun sijaishuollon arviointimalli ja malli uudistetusta hankintamenettelystä
Pekka Kuru, hankeagentti, Varsinais-Suomen Lape -muutosohjelma Lupa auttaa!
Sari Rautio, vanhempi neuvonantaja, vaikuttavuusinvestoimisen tuki, Sitra

Paneelikeskustelu: Lastensuojelun laadunarviointi ja kehittäminen
Teija Tuuliainen, johtaja, Limingan koulutuskeskus, Valtion koulukodit
Johanna Ahokas, Johtava sosiaalityöntekijä, Säkylän kunta
Jyrki Jalassuo, työnohjaaja, toimitusjohtaja, Sivukadun avopalvelu Oy
Jussi Ketonen, kehitysjohtaja, Perhekuntoutuskeskus Lauste

Paneelin juontaa Tina Mäkelä, Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen jäsen, Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® 2018 ohjausryhmän puheenjohtaja.

 


 

Onko sinulla lastensuojelun ammattilainen näkökulmia ja käytännön kokemuksia aiheeseen liittyen? Miten sinusta avohuollon laatua tulisi ja voisi parhaiten mitata ja kehittää arjessa? Eriarvoistavatko nykyiset hankintamenettelyt (ja millä kaikilla tavoilla) lapsen asemaa lastensuojelun avohuollossa? Laitahan viestiä ja kerro erityisesti käytännön esimerkein kokemuksistanne.

 

Kehittämisterveisin,

Jyrki Jalassuo

jyrki.jalassuo@avopalvelu.fi
Työnohjaaja, Toimitusjohtaja, Sivukadun avopalvelu Oy
Puheenjohtaja, Sulat Ry

Share This