Palvelut

Sivukadun Avopalvelu Oy:n palvelutarjonta

Yrityksemme palvelutarjotin sisältää joukon erilaisia palveluita, joista voidaan poimia asiakkaan tarpeeseen intensiteetiltään ja sisällöltään yksilöllinen palvelukokonaisuus. Palvelukokonaisuutta voidaan keventää tai työskentelyn intensiteettiä kasvattaa joustavasti asiakkuuden aikana.

Työtapamme on kuntouttava ja asiakkaan tavoitteista lähtevä. Toimintamme perusta on voimavarakeskeinen ja dialoginen asiakasta kuuleva, tukeva ja osallistava työote. Keskustelevan työotteen rinnalla kulkee erityiseti lasten ja nuoren kanssa toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Luottamussuhdetta asiakkaaseen rakennetaan tarvittaessa pitkäjänteisesti.

Mahdollistamme muutoksia asiakkaidemme arjessa ja usein heidän kotonaan. Asiakkaidemme kunnioittaminen ja arvostaminen on meille tärkeätä. Työskentelyn riittävä käytännön läheisyys ja konkreettiset arjessa näkyvät muutokset ja tulokset ovat tärkeitä asiakkaillemme.

“Arjessa tehtyjen ihmeiden ja elämänmuutosten sankareita ovat asiakkaamme itse.”

R

Henkilöstö

Palvelua toetuttavan henkilöstön ammatilliset profiilit löydät palvelunkuvauksen alta. Toivomme sen auttavan arvioimaan valmiuksiamme vastata palvelun tarpeeseenne.

 

Henkilöstömme kokemus, koulutus ja sitoutuneisuus ovat vaikuttavien ja asiakaslähtöisten palveluiemme perusta.

 

 

R

Palveluiden yhdistäminen

Palvelukokonaisuus rakennetaan asiakkaan tarvetta vastaavaksi. Koko henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito on asikkaidemme käytettävissä. Tarvittaessa työskentelemme lyhytaikaisesti toimialuerajojen ulkopuolella.

Palveluohjauksemme auttaa asiakkaan tarvetta vastaavieen palveluiden löytymisessä. Jos me emme pysty auttamaan, ohjaamme eteenpäin. Soita ja keskustellaan tarpeestanne sitoumuksetta.