Lastensuojelun edunvalvontaa on haettava tilanteessa, jossa huoltaja ei voi puolueettomasti toimia lapsen edunvalvojana lastensuojelusasiassa. Erotuksena taloudellisten asioiden edunvalvonnasta puhutaan lapsen henkilöön liittyvästä edunvalvonnasta lastensuojeluprosessissa. Lastensuojelun edunvalvonnan hakemisen tarpeesta on velvollinen päättämään lapsen sosiaalityöntekijä. Edunvalvojan palkkion maksaa kunta, joka on lastensuojelun järjestämisvastuussa (lastensuojelulaki 16 – 17 § ja 23 §). Oikeusavustajan ja rikosasiaan määrätyn edunvalvojan sijaisen palkkion maksaa valtio. Sivukadun avopalvelu Oy:ssa työskentelee yksi lastensuojelun edunvalvoja.

Ei henkilökuntaa!