Itsenäistymisprosessi on tärkeä osa nuoren kehitystä ja kasvua aikuisuuteen. Lastensuojelulain mukaan sijoitetuilla nuorilla on oikeus jälkihuoltoon 21- ikävuoteen asti. Lastensuojelun jälkihuollon tuki toteutetaan yksilöllisen itsenäistymissuunnitelman pohjalta yhteistyössä nuoren ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa. Tuen intensiivisyys mitoitetaan nuoren tarpeita vastaavaksi. Arjen tuen ja asioineti tuen lisäksi nuoren kanssa työskennellään itsenäistymiseen, aikuistumiseen ja laitoksesta tai perhekodista irtaantumiseen liittyvien kysymysten kanssa.

Erityisosaamistamme on psyykkisesti oireilevien nuorten ja Asperger nuorten kuntoutus ja itsenäistymisen tukeminen. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen koulujen oppilashuollon ja terveydenhuollon kanssa. Koemme tärkeäksi kuulla jälkihuoltoon siirtyvän nuoren laitoksen omahoitajaa tai perhekotivanhempia ennen jälkihuollon aloittamista. Toivommekin, että voisimme vierailla nuoren luonna jo ennen siirtymistä jälkihuoltoon ja suunnitella jälkihuollon tukea yhdessä nuoren tarpeita vastaavaksi.

Yrityksellämme on useita jälkihuollon tukiasuntoja, joihin nuori tekee vuokrasopimuksen kanssamme. Tarvittaessa etsimme asunnon nuorelle yhdessä hänen kanssaan ennen muuttoa tuettuun asumiseen. Asunnot ovat pääsääntöisesti yksiöitä tai pieniä kaksioita.

Riikka Koponen

Perhetyöntekijä, sosionomi YAMK
050 329 5339
Keski-Uusimaa, Kanta-Häme

Mari Lahtinen

Palvelualue esimies, Työnohjaaja
050 3293 790
Kanta-Häme
Lastensuojelun asiakasohjaus ja -neuvonta

Saija Jalassuo

Perhetyöntekijä, Lasten sairaanhoitaja
050 3753 837
Kanta-Häme

Miia Päivikkö

Perhetyöntekijä, lähihoitaja
050 9113 903
Keski-Uusimaa

Petri Heikkilä

Perhetyöntekijä, Työnohjaaja
050 329 2705
Uusimaa

Margita Barkas-Heikkilä

Perhetyöntekijä
050 3624 384
Kanta-Häme

Jarmo Vesterinen

Perhetyöntekijä, yhteisöpedagogi
050 3172 657
Kanta-Häme, Uusimaa

Juha-Pekka Heikkilä

Perheterapeutti
040 5788 161
Kanta-Häme, Uusimaa
Perheterapiapalvelut

Jani Rantanen

Perhetyöntekijä
0503430890
Kanta-Häme, Uusimaa

Saija Halin-Uula

Perhetyöntekijä, sosionomi
050 - 3457 570
Kanta-Häme, Uusimaa

Timo Kortelainen

Perhetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja
040 5372 818
Kanta-Häme, Uusimaa

Pia Vilkman

Perhetyöntekijä, Lasten ja nuorten erityisohjaaja
050 4611 889
Kanta-Häme

Lastensuojelun jälkihuolto ja tukiasunnot