Lastensuojelulain mukaisen tehostettu perhetyö

Lastensuojelulain mukaisen tehostetun perhetyön tavoitteet asetetaan yhdessä perheen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Tavoitteita tarkistetaan säännöllisesti yhteisissä asiakassuunnitelma palavereissa. Perheelle nimetään omat työntekijät, jotka tapaavat perhettä säännöllisesti. Työskentelyn kesto ja tapaamisten määrä mitoitetaan lähtötilanteen ja asetettujen tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena voi olla lastensuojelun sijoituksen ennaltaehkäiseminen tai kodin ulkopuolisen sijoituksen lyhentäminen. Lastensuojelun tehostetussa perhetyön keskiössä on lapsen tai nuoren normaalin kasvun ja kehityksen turvaaminen.

Lastensuojelun tehostettu perhetyö Sivukadun Avopavelulta

Lastensuojelun perhetyö tavoitteellisesti ja joustavasti

Työskentelymme on tavoitteellista ja joustavaa. Tapaamiset toteutetaan yksilö-, vanhempain- ja perhetapaamisina, lisäksi toimimme yhteistyössä perheen muun tukiverkoston kanssa. Työskentelyn lähtökohtana on vanhemmuuden ja perheen jäsenten yksilöllinen tukeminen kriisissä. Onnistunut perhetyö vaatii kaikkien perheenjäsenten sitoutumista ja osallistumista. Tapaamisissa on mukana tarpeen mukaan yksi tai kaksi työntekijäämme. Työskentelyn sisällöstä sovitaan perheen ja sosiaalitoimen kanssa yhdessä. Työskentelyn edistymisestä raportoidaan kuukausittain sosiaalityöntekijää. Lastensuojelun tehostettua perhetyötä voidaan toteuttaa kaikenikäisten lasten perheissä.

 

Sanna Kortelainen

Perhetyöntekijä, sosionomi
050 - 3112379
Keski-Uusimaa

Mika Harinen

Perhetyöntekijä, psykia
050 4660750
Kanta-Häme

Joonas Haapakoski

Perhetyöntekijä, ammatillinen tukihenkilö
0503295339
Keski-Uusimaa, Päijät-Häme

Timo Kortelainen

Perhetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja
040 5372 818
Kanta-Häme, Uusimaa
asiakasohjaus, esimietyö

Saija Jalassuo

Perhetyöntekijä, Lasten sairaanhoitaja
050 3753 837
Kanta-Häme

Mari Lahtinen

Perhetyöntekijä, Työnohjaaja
050 3293 790
Kanta-Häme

Petri Heikkilä

Perhetyöntekijä, Työnohjaaja
050 329 2705
Uusimaa

Miia Päivikkö

Perhetyöntekijä, lähihoitaja
050 9113 903
Keski-Uusimaa

Margita Barkas-Heikkilä

Perhetyöntekijä
050 3624 384
Kanta-Häme

Jani Rantanen

Perhetyöntekijä
0503430890
Kanta-Häme, Uusimaa

Jarmo Vesterinen

Perhetyöntekijä, yhteisöpedagogi
050 3172 657
Kanta-Häme, Uusimaa