Muutos- ja organisaatiovalmennus on kustannustehokas ja vaikuttava tuki työyhteisöille, esimiehille ja työyhteisöille tai kokonaisille  organisaatioille. Käytössäni on kansainvälisesti tunnettu ja tutkitusti toimivaksi osoitettu valmennuskonsepti ja -menetelmä. Menetelmä on todettu toimiviksi kaikilla toimialoilla ja erikokoisissa organisaatioissa. Hyödynnämme menetelmää omassa yrityksessämme mutta se on todettu toimivaksi myös kansainvälisissä suuryrityksissä ja kunnissa. Valmennukset eivät ole sidonnaisina toimialaan tai valmentajan toimialakohtaiseen substanssiosaamiseen.

Johdon sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää, niin osallistumisessa valmennukseen kuin prosessin loppuun viemisessä valmennuksen jälkeen joko itsenäisesti tai tuellani. Tärkeätä on huolehtia riittävästä seurannasta.  Valmennuksen kesto, tavoitteet ja sisältö räätälöidään yhdessä organisaation johdon ja esimiesten kanssa vastaamaan tarvettanne.Tyypillinen tilaus on 1/2 – 2 koulutuspäivän mittainen työryhmävalmennus tai esimiesten yksilöohjausprosessi, joka räätälöidään yhdessä esimiesten toimesta aloituspalaverissa.Työote valmennuksissa on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, eteenpäin suuntaava. Valmennuksen työkaluina käytetään Muutoksen neljä huonetta® menetelmän työkaluja/ työpajoja. 

Valmennuksen avulla voidaan tehostaa, helpottaa ja nopeuttaa muutos- ja kriisivaiheiden läpiviemistä niin yksilötasolla kuin organisaatiossakin.Valmennus osallistaa henkilöstöä ja lisää yksilöiden omaa vastuuta toiminnasta ja käyttäytymisestä muutoksen aiheuttamista haastavista tunteista huolimatta.Tarvittaessa kansainvälistä verkostostani löytyvää osaamista suurempien organisaatioiden tarpeista huolehtimiseksi. 

 

Jyrki Jalassuo

Toimitusjohtaja, Työnohjaaja
040 5642 859
Etelä-Suomi
Asiakas- ja palveluohjaus, kuntayhteistyö, palvelusopimukset, hallinto, laskutus, henkilöstöhallinto, työnohjaus, työyhteisösovittelu

Saija Jalassuo

Perhetyöntekijä, Työnohjaaja
050 3753 837
Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula, Kanta-Häme

Tutustu menetelmään!

Muutoksen Neljä Huonetta® on kansainvälisesti tunnustettu, laajalle levinnyt ja tieteellisesti tutkittu valmennusmenetelmä.