”Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja menetelmä tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapialla pyritään siihen, että ne ajankohtaisen vuorovaikutusverkon rakenteet, jotka ylläpitävät yksilöllistä mielenterveyden häiriötä ja estävät kehityksellisesti rakentavia ratkaisuja, muuttuisivat. Tämä tapahtuu erityisesti tavoittelemalla perheen vuorovaikutuksessa olevia myönteisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia.”

Perheterapiaan hakeutumisen syyt ovat moninaiset ja yksilölliset. Perheen sisäiset tai parisuhteen vuorovaikutusongelmat, lasten kasvun- ja kehityksen mukanaan tuomat haasteet, luottamuspula tai perheen sisäisistä vastuunjaoista tai arjesta keskusteleminen ovat kaikki hyviä perusteita aloittaa perheterapia. Usein perheterapiaan hakeudutaan myös perheen tai perheenjäsenten joutuessa kriisiin tai jonkun perheenjäsenen ongelmien kuormittaessa perhettä. Perheterapia on hyvä tuki elämän vastoinkäymisten kohdatessa perhettä mutta se voi olla hyvä tapa myös tarkastella parisuhdetta tai perheen yhteisiä tavoitteita ja voimavaroja.

Perheterapeuttimme toimii Riihimäellä, Hämeenlinnassa ja Hyvinkäällä, ota yhteyttä ja kysy vapaita tutustumisaikoja.

Ei henkilökuntaa!