Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön toimintakyvyn edistäminen. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä neuvonta, ohjaus ja valmennus. Sopeutumisvalmennusta toteutetaan yksilöllisesti ja se on luonteeltaan määräaikaista.

Sopeutumisvalmennuksella pyritään saamaan vammainen henkilö ja hänen perheensä hyväksymään vammasta johtuvat arkipäivän ongelmat. Sopeutumisvalmennuksen ensisijainen tehtävä on auttaa vammaista henkilöä vastaanottamaan vammasta aiheutuvat psyykkiset paineet ja toisaalta myös selvittämään vammaisuudesta johtuvat käytännön ongelmat.
Valmennusjaksosta on saatu hyviä kokemuksia myös erityisesti Asperger nuorten sosiaalisessa ja psyykkisessä kuntoutuksessa.

Tavoitteena valmennuksessa voi lähtökohtaisesti olla esimerkiksi:

  • sosiaalisen toimintakyvyn valmiuksien parantaminen (esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien tukeminen, sosiaalisten tilanteiden harjoittelu)
  • itsenäisten elämäntaitojen opiskelu (esimerkiksi julkisten palvelujen käytön opiskelu, asumisvalmennus, kodin ja arjen hallinnan opiskelu)
  • Elämän mielekkyyden, ymmärrettävyyden ja hallittavuuden kokemuksen vahvistaminen (koherenssi käsitys)

Timo Kortelainen

Perhetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja
040 5372 818
Kanta-Häme, Uusimaa
asiakasohjaus, esimietyö

Mika Harinen

Perhetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja
050 4660750
Kanta-Häme