Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

 

Perhetyö ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Tukea apua tarvitsevalle perheelle voidaan antaa yhtälailla kunnan tilaamana sosiaalihuoltolain mukaisella päätöksellä, palveluseteleillä tai asiakkaan omakustanteisena palveluna. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Perhetyön tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen tai sisäisen vuorovaikutuksen parantaminen.

Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä voidaan järjestää laaja-alaisesti ja matalalla kynnyksellä. Perhetyötä voidaan tehdä ehkäisevänä tai niin sanottuna korjaavana työnä.  Tarve voi olla lyhytaikainen kriisi tai muutos perheen elämässä tai pidempi elämänvaihe. Tarve voi lähteä myös yhden perheenjäsenen tarpeista; esimerkkeinä vanhemman uupuminen tai nuoren tarvitsema ammatillinen tuki muttosiän kriisissä.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyömme on käytännönläheistä ohjausta, aasiakkaan tukemista jakuulemista sekä avustamista perheiden kotona heidän arjessaan. Perhetyö voi pitää sisällään perheen kotona tehtävää työtä, keskusteluapua ja tukea arjen eri toiminnoissa. Perhetyö on käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä. Perhetyössä keskeistä on aina lapsen edun turvaaminen.

Timo Kortelainen

Perhetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja
040 5372 818
Kanta-Häme, Uusimaa
asiakasohjaus, esimietyö

Margita Barkas-Heikkilä

Perhetyöntekijä
050 3624 384
Uusimaa, Kanta-Häme,
Ruotsin kieliset perheet, Maahanmuuttaja perheet ja nuoret

Mika Harinen

Perhetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja
050 4660750
Kanta-Häme

Saija Jalassuo

Perhetyöntekijä, Työnohjaaja
050 3753 837
Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula, Kanta-Häme

Sanna Kortelainen

Perhetyöntekijä, sosionomi
050 - 3112379
Keski-Uusimaa

Miia Päivikkö

Perhetyöntekijä
050 9113 903
Keski-Uusimaa

Jarmo Vesterinen

Perhetyöntekijä, yhteisöpedagogi
050 3172 657
Kanta-Häme, Uusimaa