Työyhteisöjen työnohjaus

Työyhteisöjen työnohjaus keskittyy työn rakenteiden, työn sisällön ja työtapojen sekä ammatillisen vuorovaikutuksen kehittämiseen yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Ohjausprosessi on tavoitteellinen ja kestoltaan pitkäjänteinen (1-3v.) yhteinen kehittämisprosessi. Tavoitteet määritellään yhdessä työyhteisön kanssa organisaation asettamat tavoitteet huomioiden. Työryhmän yhteinen työnohjaus tukee mm. työssä jaksamista, perustehtävien selkeyttämistä ja hyvän työilmapiirin ylläpitämistä työpaikalla.

Työnohjauksessa voidaan myös tarkastella ja korjata työyhteisön jäsenten välisiä toimimattomasta vuorovaikutuksessa tai erilaisista toimintatavoista syntyneitä ristiriitoja ja konflikteja. Työnohjausta voidaan käyttää erilaisissa työyhteisöä koskevissa muutos- ja kriisitilanteissa selkiyttämään ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita sekä nopeuttamaan ja helpottamaan muutosprosessien läpiviemistä organisaatiossa. Jatkuvassa muutosprosesseissa ja psyykkisesti kuormittavassa työssä työskenteleville työnohjaus voi olla konkreettinen keino selvitä ja jaksaa arjessa ja työssä.

Hyviä syitä aloittaa työryhmän yhteinen työnohjaus ovat esim.:

  • Halu kehittää työtä ja työyhteisön työtapoja
  • Perustehtävien selkeyttäminen
  • Halu sitouttaa ihmisiä työhön ja työyhteisön
  • Tarve tukea työyhteisön työssäjaksamista
  • Muutosprosessit ja muutosjohtamisen tukeminen muutosvaiheessa
  • Avoimet konfliktit ja sisäiset ristiriidat tai piilossa olevat jännitteet työyhteisössä
  • Heikot tulokset työhyvinvointikyselyssä tai lisääntyneet sairaspoissaolot, henkilökunnan suuri vaihtuvuus
  • Haastava ja kuormittava työ

Jyrki Jalassuo

Toimitusjohtaja, Työnohjaaja
040 5642 859
Etelä-Suomi
Asiakas- ja palveluohjaus, kuntayhteistyö, palvelusopimukset, hallinto, laskutus, henkilöstöhallinto, työnohjaus, työyhteisösovittelu

Saija Jalassuo

Perhetyöntekijä, Työnohjaaja
050 3753 837
Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula, Kanta-Häme