18.12.2014 Paula Tillin luennolle saapui Riihimäelle yhteensä yli sata osallistujaa kuulemaan Paula Tillin kokemuksia elämästä Aspergerin kanssa. Paula kertoi elävästi elämästään ja maailman näkemisestä ja kokemisesta erilaisena. Luento rytmittyi tiiviin tietopaketin ja Paulan omakohtaisten kokemusten vuoropuheluna mielenkiintoiseksi ja eheäksi kokonaisuudeksi.

Paulan oma kasvutarina (kokemukset koulukiusaamisesta sekä elämisestä erilaisena nuorena ympäristön vaatimusten ja normien määrittämässä kasvuympäristössä) herättivät ajattelemaan vanhoja nuoriamme ja asiakkaitamme. Osaltaan juuri tämän tyyppisinä hekin varmasti he ovat joutuneet kokemaan ympäristön ja erityisesti koulun ja muiden viranomaisten asettamat paineet. Ovatko he tulleet kohdatuiksi yksilöinä omine vahvuuksineen ja erityisosaamisineen? Onko heidän erilaisuutensa johtanut kiusaamiseen ja syrjintään kaveriporukassa tai mahdollisesti myöhemmin työelämässä ja onko siihen puututtu?

Paula korostaa luennoillaan kaikkien Asperger henkilöiden olevan yksilöitä ja oireyhtymän esiintyvän erilaisin toiminnallisin rajoittein eri henkilöillä. Asperger ei ole sairaus, se on toiminnallinen rajoite ja kaikki Asperger henkilöt eivät haluaisi ”parantua” Aspergeristä. Tämä kokonaisuus on viestinä vahva ja se tulisi meidän ”tavisten” ymmärtää. Normeja ja oikeita toimintatapoja pitäisi pystyä tarkastelemaan avoimesti ja yksilöitä kunnioittaen. Ihmisten vahvuuksia ja erityisosaamista tulisi tukea ja kannustaa ja rajoitteiden kanssa oppia pärjäämään. Väärinymmärryksistä selvitään, tärkeintä on välittäminen ja myös tarvittaessa puutuminen, silloin kun se on yksilön edun mukaista.

Itse jäin pohtimaan Paulan viestiä täysin toisesta näkökulmasta. Miten paljon meillä olisikaan Suomalaisessa työelämässä ja – yhteisöissä opittavaa erilaisuuden hyödyntämisestä? Olisin halunnut luennolle mukaan oppimaan aiheesta erityisesti kaikki esimiehet, henkilöstöjohtajat ja yrittäjät. Ruotsissa toimii yritys, joka palkkaa mielellään erityisesti Asperger henkilöitä tietäen heidän olevan erityisen tunnollisia työntekijöitä ja omaavan usein erityislahjakkuuksia ja – ominaisuuksia, joita työntekijöiltään toivovat. Työtä voidaan mitoittaa ja räätälöidä yksilöille sopivammaksi lisäten samalla tuottavuutta. Mitkä voimavarat ja potentiaali meillä jäävät käyttämättä jos juutumme ennakkoluuloihimme? Toimiiko sinun (tai minun) työyhteisösi tai yrityksesi työntekijöiden erilaisuutta ja erityisosaamista hyödyntäen?

Uusia Paulan luento tilaisuuksia on meiltä kyselty paljon ja alustavasti jatkoa seurannee.

Näiden ajatusten pohjalta toivotan Hyvää Uutta Vuotta ja odotan innolla ensivuoden haasteita ja uusia alkavia työtehtäviä! Tehdään avointa yhteistyötä ja voidaan hyvinJ Kiitos kaikille Riihimäen luennolle osallistuneille!

Jyrki Jalassuo

Sivukadun Avopalvelu Oy

Share This