Sivukadun avopalvelu Oy:n arvot, visio, missio ja strategia

Toiminnan arvot

Yrityksemme  logossa esiintyvä kompassi kuvaa ihmisten kasvua ja oppimisen sekä muutosten ja työskentelyn tavoitetta. Meidän toimintaamme kompassi ohjaa vahvasti yhteiseksi koettujen ja sisäistettyjen arvojen viitotittamaan suuntaan.Taustalta löytyvien arvojen merkitys korostuu niin liiketoiminnassamme kuin sosiaalialan asiakastyössämme. Emme usko saavutettujen tulosten ja muutosten kantavuuteen, kestävyyteen ja mahdollisuuteemme onnistua missiomme saavuttamisessa jos emme toimi arvojemme pohjalta.

 

 

Asiakaslähtöisyys ohjaa tapaamme ajetella asiakkaan parasta. Se ohjaa meitä toimimaan tarvittaessa asiakkaan puolesta puhujana ja asiakkaan äänen esiin tuojina. Arvostamme jokaista asiakastamme ja heidän ainutkertaista tarinaansa. Ymmärrämme roolimme vastuullisuuden ja siihen kohdentuvat odotukset ja työskentelemme aktiivisesti luottamuksen rakentamiseksi välillemme.

 

Dialogisuus on tapa ajatella, kuulla ja olla vuorovaikutuksessa asiakaan kanssa. Se on asiakkaan arvokasta kohtaamista. Emme voi ymmärtää asiakkaitamme jos emme kuule heidän ainutlaatuista ja -kertaista kokemustaan ja tarvettaan.  Dialogisuus mahdollistaa kestävien muutosten rakentamisen ja tavoitteellisen työskentelyn. Yhdessä ja itse asetettuihin tavoitteisiin on helpompi sitoutua kuin ulkopuolelta asetettuihin. Dialogisuus merkitsee meille myös asiakasverkostoissa toimiessamme toimijoiden keskenäistä tasavertaisuutta ja – arvoisuutta.

 

Toiminnallisuus on paitsi yhdessä tekemistä ennen kaikkea konkreettisia tekoja ja tukea asiakkaidemme arjessa ja asiakkaan päämäärien saavuttamiseksi. Toiminnallisuus merkitsee meille tavoitteellisuutta ja pyrkimystä kestävään ja kantavaan kasvuun ja muutokseen.

 

Läpinäkyvyys merkitsee meille avoimmuutta, rehellisyyttä, uskallusta ja rohkeutta toimia ja olla vuorovaikutuksessamme suoria. Keskinäinen luottamusta ei pysty rakentamaan ilman avoimmuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Toimimme suoraan asiakkaan kanssa, olemme vuorovaikutuksessamme avoimia ja pyrimme pitämään kiinni sovitusta ja sanotusta.

 

Visio

Sivukadun avopalvelu Oy:n visio on ennaltaehkäistä, lyhentää ja ehkäistä erityisesti lastensuojelun laitoshoidon tarvetta sekä lisätä ja vahvistaa asiakkaidensa voimavaroja vaikuttavien ja kustannustehokkaiden avohuollon tukipalveluiden avulla.

Missio

Sivukadun avopalvelu Oy:n missio on myötävaikuttaa lasten, perheiden ja ammattilaisten hyvinvointiin ja korjata heidän kohtaamien kriisien ja muutoksien synttämiä vaurioita ja niiden aiheuttammaa epätasapainoa.

Strategia

Yrtiyksemme strategian pääpainopisteet ovat:

  • Systemaattisen palveluiden vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen ja palveluidemme vaikuttavuuden lisääminen
  • Hyvästä asiakaskokemuksesta huolehtiminen toiminnan kasvaessa
  • Lastensuojelun avohuollon palveluiden alueellinen laajentaminen  Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Uudenmaan alueilla ja palvelutarjonnan lisääminen alueella. Haemme maltillista kasvua – laatu edellä. 
  • Palveluvalikoiman lisääminen erityisesti lastensuojelun lyhytaikaisten laitos- ja perhesijoitusten osalta

Varaa aika esittelyyn!

Tulemme mielellämme esittelemään toimintaamme.

Lisää vaikuttavuutta yhteistyössä Sitran kanssa

Sivukadun avopalvelu Oy on mukana Sitran vaikuttavuus Boot Camp:lla 2018-2019. Tavoitteenamme on kehittää yhteiskunnallisesti ja yksilötasolla vaikuttavia palveluita. 

Kohti ISO9001 sertifikaattia

Kehitämme toimintaamme ISO9001 laatusertifikaatin mukaiseksi palvelukokonaisuudeksi.