Suomalainen pienyritys

Sivukadun avopalvelu Oy:n omistaa kolme kokenutta lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian ammattilaista. Meille yrittäjille on tärkeätä saada tehdä työtä, jonka takana voimme seistä ylpeinä. Haluamme kulkea laatu edellä. Olemme toimineet lastensuojelun yksityisinä palveluntuottajina niin avo- kuin laitospalveluissa vuodesta 2003 alkaen. Työhistoriaa arjen työssä mukana oleville yrittäjille on kertynyt lastensuojelusta ja nuorisopsykiatriasta yhteensä yli 70 miestyövuotta.

Henkilöstömme moniammatillinen koulutus on vahvuutemme. Työyhteisö joka missiotamme toteuttaa on  ammattitaitoista. Pääasiallisesti meille hakeudutaan töihin oma-aloitteisesti; sana henkilöstöstään huolehtivasta työnantajasta kantautuu kauas. Henkilöstömme sitoutuneisuudesta kertoo pieni henkilöstön vaihtuvuus, korkea ammatillinen moraali ja hyvä yhteistyön henki. Toivomme, että terve ammattiylpeys, sitoutuneisuus, joustavuus ja osaamisemme näkyy myös ulospäin erityisesti hyvänä yhteistyönä, muiden kunnioittamisena ja viimekädessä ammattitaitoisena palveluna asiakkaillemme.

Sivukadun avopalvelu Oy haluaa toiminnassaan sijoittua vahvasti lastensuojelun, nuoriso- ja lastenpsykiatrian sekä vammaispalveluiden välimaastoon.  Asiakaita meille on tullut tehostettuun perhetyöhön erityisesti, Hämeenlinnasta, Hyvinkäältä, Nurmijärveltä ja alueen pienemmistä kunnista. Perhetyössämme on ollut vuonna 2017 reilusti yli 100 lapsiperhettä lyhyempi tai pitempiaikaisesti. Ammatillisen tukihenkilötyön ja jälkihuollon asiakkaita on palveluidemme piirissä useista eri kunnista ympäri Etelä-Suomea. Vammaispalveluissa kannustavaa palautetta olemme saaneet erityisesti Asperger nuorten sosiaalisista yksilökuntoutuksista. Yhteistyö alueen ammatillisten verkostojen kanssa on toimivaa. Työnohjauspalvelumme ovat olleet kysyttyjä ja vahvasti kasvavia palveluitamme.

Palvelujemme hinnoittelun olemme pyrkineet pitämään kilpailukykyisinä ja samaan aikaan realistisina. Henkilöstömme kokemukseen, koulutukseen ja ammattitaitoon suhteutettuna hintalaatusuhteemme on erinomainen. Olemme saaneet aikaan asiakastyöllämme tuloksia, jotka näyttäytyvät positiivisena kasvuvireenä. Sana tekemämme työn laadusta on kantautunut laajalle.